Philippines Aid Fund

De missie van Amy Garado

Amy Garado, geboren en opgegroeid in de Filipijnen, zag als kind de schrijnende armoede in Guiuan (gelegen in een uithoek van Eastern Samar). Als klein meisje droomde ze al van het starten van een project om het gebrek van de meest elementaire voorzieningen aan te pakken. Met name de gezondheidszorg voor de armere bevolking.

Amy is verhuisd naar Nederland maar zag de situatie in haar geboorteland/streek niet verbeteren. Er is in Guiuan weliswaar een ziekenhuis, maar behandeling is alleen weggelegd voor de kapitaalkrachtige én de behandelingen die geboden worden zijn beperkt. Je bent dan aangewezen op het ziekenhuis in Tacloban, drieëneenhalf uur rijden op het meest gunstige moment van het jaar.

Amy wilde daar verandering in brengen en richtte de stichting Philippine Aid Fund op. Met steun vanuit Nederland zijn er vanaf 2002 jaarlijks medische missies georganiseerd.